İNCİL’DE AKHİSAR

09 Ağustos 2019 399 views 0

Akhisar’ın antik dönemdeki adı “Tiyatira”dır. “Yuhanna” Hristiyanlığın “kanonik” (resmi, geçerli) kabul ettiği dört incilden birinin yazarıdır. Yazarın Yuhanna, Yuhanna’nın da İsa’nın havarilerinden Zebedee oğlu Yuhanna olup olmadığı tartışmalıdır. MS 100-120 yılları arasında yazılmıştır çünķü. Uzatmayalım; Yuhanna da yazsa, sonradan değiştirildiği kesindir.

Ayrıca 22 bölümden oluşan “Yuhanna’nın Vahyi” Yeni Ahit’in bir parçası sayılmaktadır. Yuhanna muhtemelen incili tanıttığı için Romalılarca Patmos adasındaki taş ocaklarına sürgüne gönderilmiştir. Akhisar’a, Tiyatira’ya gelince… Yuhanna’nın kendisinden dinleyelim:

İsa Mesih’in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği melek aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.” (Vahiy 1:1)
“İsa’ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı’nın sözü ve İsa’ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rab’bin gönlünde Ruh’un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer bir ses işittim. Ses, ‘Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya’ya gönder’ dedi.” (Vahiy 1:9,11)

Vahiy erken Hristiyanlık döneminde Anadolu’da ilk kurulmuş yedi kiliseye yöneliktir ve bunlardan biri de Tiyatira (Akhisar)’dır. Şöyle devam ediyor Yuhanna İsa adına:

Tiyatira’daki Kiliseye
“Tiyatira’daki kilisenin meleğine yaz (burada melek/angelos sözü haberci veya kilisenin piskoposu olmalıdır; yoksa meleğe yazılmaz; m.b.). Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı’nın Oğlu şöyle diyor: Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarını saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etlerini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim.
Ama size, yani Tiyatira’da bulunan öbürlerine, bu öğretiyi benimsemiş, Şeytan’ın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum: Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben Babam’dan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sunan dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim.
Demir çomakla güdecek onları,
Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır.
Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.” (Vahiy 2:18-29)

Akhisar’da sadece antik dönemden kalma “Tepe Mezarı” adlı, yukarıdaki fotoğrafta bir kısmı görülen, küçük sayılabilecek kalıntılar var. Onlar da düzenlenip düzgün bir şekilde teşhire sunulmamış.

Akhisar Belediyesi, burada tanımlanan “kutsallığı” (!) turizme yönelik olarak yeniden değerlendirmeli !

Avatar
Metin BaşaranDiğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

istanbul escort

istanbul escort

ankara nakliyat

escort istanbul